Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę mięsa i artykułów mięsnych do stołówki OSiR

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę produktów żywnościowych do stołówki OSiR 

Zapraszamy do składania ofert !

Ponowne postępowanie NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI OSIR

Zapytanie ofertowe -MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

Oferta mięso i przetwory mięsne

Formularz asortymentowo -cenowy mięso i wyroby mięsne

Oświadcznie dostawcy -mięso i przetwory mięsne

Umowa mięso 2021

 

Zapytanie ofertowe - PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE 

Oferta -produkty żywnościowe

Formularz asortymentowo - cenowy produkty żywnościowe

Oświadczenie dostawcy

Umowa produkty żywnościowe 2021

 

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu na:

" Dostawę produktów żywnościowych do kuchni Ośrodka Sportu i Rerkreacji w Jezioranach"

zawiadomienie o wyborze oferty artykuły spożywcze

"Dostawę mięsa i przetworów mięsnych do kuchni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach"

zawiadomienie o wyborze oferty mięso i przetwory mięsne

"Dostawę warzyw i owoców do kuchni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach"

zawiadomienie o wyborze oferty warzywa i owoce

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę oleju opałowego do kotłowni w hali sportowej OSiR w Jezioranach"

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI OSIR

Zapytanie ofertowe - MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

Oferta mięso i przetwory mięsne

Formularz asortymentowo - cenowy mięso i wyroby mięsne

Oświadcznie dostawcy - mięso i przetwory mięsne

Umowa mięso 2021

 

Zapytanie ofertowe- PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE 2021

Oferta -produkty żywnościowe

Formularz asortymentowo - cenowy produkty żywnościowe

Oświadczenie

Umowa produkty żywnościowe 2021

 

Zapytanie ofertowe- WARZYWA I OWOCE na rok 2021

Oferta warzywa i owoce

Formularz asortymentowo - cenowy warzywa

Oświadczenie

Umowa warzywa i owoce 2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu: ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI W HALI SPORTOWEJ OSIR

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

Wzór umowy