Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni OSiR na rok 2019:

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni OSiR na rok 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę produktów żywnościowych do kuchni OSiR na rok 2019:

zawiadomienie o wyborze oferty -mięso i przetwory mięsne

zawiadomienie o wyborze oferty - produkty żywnościowe

zawiadomienie o wyborze oferty - warzywa i owoce

 

ZAPYTANIA OFERTOWE NA ROK 2019:

I. Dostawa produktów żywnościowych do stołówki OSiR na rok 2019:

Zapytanie ofertowe PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

Formularz asortymentowo -cenowy produkty żywnościowe

Oferta produkty żywnościowe

Oświadczenie

Umowa produkty żywnościowe

Cz. I :

Formularz asortymentowo-cenowy JAJA KURZE

Oferta produkty żywnościowe JAJA KURZE

Cz. II:

Formularz asortymentowo-cenowy PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE

Oferta produkty żywnościowe PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE

Cz. III:

Formularz asortymentowo - cenowy produkty żywnościowe -mleko i przetwory mleczarskie

Oferta produkty żywnościowe mleko i przetwory mleczarskie

II. Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych:

zapytanie ofertowe mięso i przetwory mięsne

Formularz asortymentowo-cenowy mięso i wyroby mięsne

Oferta - mięso i przetwory mięsne

Oświadcznie

Umowa produkty żywnościowe

III. Dostawa warzyw i owoców.

Zapytanie ofertowe dostawa warzyw i owoców

Formularz asortymentowo-cenowy warzywa i owoce

Oferta warzywa i owoce

Oświadczenie

Umowa produkty żywnościowe

 

I. Dostawa Oleju Opałowego do Kotłowni OSiR na rok 2019:

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju

Załączniki:

Oferta_Wykonawcy_olej_opałowy

Oświadczenie_Wykonawcy

wzór umowy

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 2018:

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe.

zawiadomienie o wyborze oferty

zapytanie ofertowe -powierzchnia pod automaty vendingowe

oferta wykonawcy dot. najmu powierzchni pod automat vendingowy

Oświadczenie_Wykonawcy dot. najmu powierzchni pod automat vendingowy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach ogłasza wyniki ponownego zapytania ofertowego na "Dostawę produktów żywnościowych do kuchni OSiR - mleko i przetwory mleczarskie" na rok 2018:

Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawę produktów żywnościowych do kuchni OSiR-mleko i przetwory mleczarskie na rok 2018

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach ogłasza wyniki zapytania ofertowego dotyczącego roku 2018:

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni OSiR w 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawe produkt w żywnosciowych do kuchni OSiR na 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę mięsa i przetworów mięsnych do kuchni OSiR w 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę warzyw i owoców do kuchni OSiR w 2018 r.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, zaprasza do złożenia ponownej oferty w postępowaniu:

I. Dostawa mleka i przetworów mleczarskich do stołówki OSiR na rok 2018.

Zapytanie ofertowe mleko i przetwory mleczarskie

Formularz asortymentowo cenowy produkty żywnościowe mleko i przetwory mleczarskie

Oferta produkty żywnościowe mleko i  przetwory mleczarskie

Oświadczenie mleko i przetwory mleczarskie

Umowa produkty żywnościowe mleko i przetwory mleczarskie

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

I. Zakupu Oleju Opałowego do Kotłowni w Hali sportowej OSiR na rok 2018:

Zapytanie ofertowe na Dostawę oleju opałowego do Kotłowni w Hali sportowej OSiR

Oferta_Wykonawcy_olej_opałowy

Oświadczenie_Wykonawcy

wzor umowy

II. Dostawa żywności do kuchni OSiR na rok 2018:

A. Zapytanie ofertowe na Dostawę produktów żywnościowych do Kuchni OSiR

Formularz asortymentowo cenowy produkty żywnościowe

Oferta produkty żywnościowe

Oświadczenie

Umowa produkty żywnościowe

B.Zapytanie ofertowe na Dostawę mięsa i przetworów mięsnych do kuchni OSiR

Formularz asortymentowo cenowy mięso i wyroby mięsne

Oferta mięso i przetwory mięsne

Oświadcznie dostawcy mięso i przetwory mięsne

Umowa mięso i przetwory mięsne

C.Zapytanie ofertowe na Dostawę warzyw i owoców do kuchni OSiR

Formularz asortymentowo cenowy warzywa

Oferta warzywa i owoce 

Oświadczenie

Umowa warzywa i owoce