Szlak rowerowy nr 3

Szlak 3 – 17 km

Jeziorany – Wójtówko – Ustnik – Kalis – Lekity – Krokowo – Kostrzewy – Droga Jeziorany – Wipsowo – Jeziorany

Z Jezioran kierujemy się na Zachów drogą asfaltową. Przejeżdżamy przez Wójtówko, Ustnik, w którym znajduje się rezerwat przyrody.

Na terenie  gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody. Jest to rezerwat „Ustnik” ustanowiony rozporządzeniem MOŚiZN w 1991 roku przy miejscowości Ustnik, na śródpolnym rozlewisku o powierzchni 32 ha. Rezerwat przyjął nazwę przyległej miejscowości. Jest on miejscem lęgowym i wypoczynkowym około 50 gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Na uwagę zasługuje liczna kolonia perkoza zausznika oraz 17 gatunków siewkowatych, w tym bekasa dubleta, biegusa małego, rycyka północnego itp. Rezerwat leży  w sąsiedztwie szosy Jeziorany – Lidzbark Warmiński. Jest łatwy do obserwowania, gdyż szosa przebiega wyżej. Dostępność natomiast jest ograniczona – z pobrzeża szosy.

Następnie polną drogą jedziemy do Kalisa, w którym znajduje się zabytkowy dworek. Wjeżdżając do Lekit po prawej stronie stoją dwie kapliczki. Z Lekit kierujemy się do Krokowa, gdzie po lewej stronie drogi jest wzgórze zwane Świętą Górą.

Krokowo

W Krokowie warto zobaczyć Kościół p.w.Św. Marii Magdaleny. Jadąc dalej docieramy do Kostrzew, skręcamy w prawo droga asfaltowa 250 m , skręcamy w lewo – droga żwirowa. Droga prowadzi przez las do miejscowości Kiersztanowo,  a z niej do Wipsowa. Historycznie miejscowość związana jest z przemysłem drzewnym. Jej intensywny rozwój przypadł na koniec XIX w., kiedy to został zbudowany tartak oraz przeprowadzono przez nią linię kolejową Olsztyn – Korsze, i trwał do początku lat 90. XX w., kiedy to jego znaczenie zmalało na korzyść turystyki. Obecnie swoją siedzibę ma tam nadleśnictwo Wipsowo. Na terenie wsi znajduje się Jezioro Wipsowskie oraz przepływa przez nią rzeka Wipsówka. Z Wipsowa udajemy się drogą asfaltową w kierunku Jezioran.

Wycieczka rowerem po naszej gminie to przede wszystkim obcowanie z przyrodą, często dziewiczą, nienaruszoną. Lasy, łąki, jeziora, gniazda bocianie na prawie każdym domu i malowniczość krajobrazu sprawia , że jazda rowerem staje się pasjonującą przygodą i niezapomnianym przeżyciem.