Siłownia

Siłownia to miejsce gdzie przychodzą osoby w różnym wieku – poćwiczyć, wymodelować sylwetkę, ale także zrelaksować się, porozmawiać na luzie oraz aktywnie odpocząć. Siłownia to także dobry sposób na odchudzanie zarówno dla panów jak i pań w każdym wieku. Dzięki odpowiednio dobranemu zestawowi ćwiczeń można wypracować mięśnie każdej partii ciała.

 

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 08.00 – 21.00.

ZAPISY NA SIŁOWNIE PRZYJMOWANE SĄ POD NUMEREM TELEFONU 89 7182 592 

 

SIŁOWNIA I JEJ ZALETY:

- pozytywny wpływ na zdrowie i krążenie,
– wzmacnianie kondycji fizycznej i koordynacji,
– poprawa nastroju,
– przy odpowiednim doborze ćwiczeń działa rehabilitacyjne,

 

SPRZĘT ZNAJDUJĄCY SIĘ W SIŁOWNI:

- bieżnia F3 G6425 – BH Fitness
– rower treningowy Golf P – Kettler
– platforma wibracyjna i masażer – Combo yv55
– zestaw żeliwny: sztanga + sztangielki + gryfy
– kuracja dla kręgosłupa: Apollo – HKS
– platforma bokserska: PB
– worek treningowy: Masters HOOK WHS
– Ławka olimpijska z szerokim stojakiem B300 OLS
– atlas
– orbitrec


SIŁOWNIA – REGULAMIN KORZYSTANIA

1. Siłownia jest dostępna wg wcześniej ustalonego harmonogramu.
2. Za korzystanie z siłowni pobierane są opłaty wg ustalonego wcześniej cennika.
3. Opłaty za korzystanie z siłowni, wysokością bonifikat jak również przypadki, w jakich można zwalniać z opłat korzystających z siłowni, określa Zarządzenie nr 85/11 Burmistrza Jezioran z dnia 11 sierpnia 2011r.
4. Użytkownikami siłowni mogą być:
– grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
– grupy pozaszkolne pod opieką osoby wskazanej umowie,
– młodzież do 18 lat tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
5. Użytkowanie siłowni dostępne jest dla każdego, jednak z wyjątkiem osób które znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków.
6. Użytkownicy siłowni powinni mieć ze sobą:
– obuwie sportowe,
– strój sportowy,
7. Każdą osobę przed wejściem na halę obowiązuje zmiana obuwia.
8. Okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej.
9. Na terenie siłowni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu hali sportowej i prowadzącego zajęcia.
10. Korzystającym z siłowni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających, a w szczególności:
– wchodzić na siłownię bez zezwolenia, hałasować,
– palić papierosów i pić napojów alkoholowych,
– za bezpieczeństwo osób korzystających z siłowni odpowiedzialni są prowadzący zajęcia lub osoba wskazana w umowie.
11. Kierownictwo Ośrodka może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z siłowni.
12. Grupy i osoby korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu.
13. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni, nie ponosi odpowiedzialności.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego REGULAMINU będą usuwane z siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
15. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania się z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
16. Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania siłowni należy zgłaszać do Dyrektora OSiR w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie (089)7182581.
17. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za osoby korzystające z siłowni.
18. ZAPISY NA SIŁOWNIĘ W OSTATNIM TYGODNIU MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCY KORZYSTANIE Z SIŁOWNI LUB W DNIU KORZYSTANIA Z SIŁOWNI.