Sauna

W naszym kompleksie obiektów nie zabrakło miejsca dla sauny, która jest idealnym i doskonałym miejscem do odpoczynku i relaksu.

ZALETY SAUNY:

- pobudzenie aktywności układu krążenia aż do poziomu naczyć włoskowatych włącznie
stopniowe podwyższanie temperatury ciała, polepszając przemianę materii
– pobudzenie pracy serca
– pozytywne oddziaływanie na system nerwowo – wegetatywny
– ułatwia aktywność hormonalną
– efekt masażu mięśniowego, szczególnie na osoby narzekające na „łamanie w kościach”
– przyzwyczaja organizm do zmian temperatury i powoduje iż lepiej znosimy gorące lata i mroźne zimy
– wycisza organizm psychicznie co dzisiaj jest nam tak potrzebne
– jest wspaniałym lekarstwem na schorzenia reumatyczne
– to idealny sposób na odtrucie organizmu


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
W JEZIORANACH

Postanowienia ogólne

1. Sauna jest  integralną częścią hali sportowej i obowiązują w niej przepisy Regulaminu hali sportowej oraz niniejszego Regulaminu.

2. Sauna czynna jest wg wcześniej ustalonego terminu – dostępna dla użytkowników indywidualnych

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 16.00 do 21.00.

3. Za korzystanie z sauny pobierane są opłaty wg Zarządzenia Burmistrza Jezioran.

4. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią

przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach nie ponosi odpowiedzialności.

5. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny

skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może

powodować groźne uszkodzenia płodu.

6. Z sauny nie mogą korzystać osoby:

a) chore na serce,

b) z nadciśnieniem, po udarach,

c) z chorobami naczyń krwionośnych,

d) ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,

e) z gorączką,

f) chore na tarczycę,

g) w ciąży,

h) chore na padaczkę (epilepsję),

i) młodzież do lat 18 ( osoby poniżej 18 r. ż. mogą korzystać z sauny pod opieką rodzica lub opiekuna).

7. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała.

8. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego

ciała.

9. Zabrania się korzystania z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

10. Na terenie sauny zabrania się:

b) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno - grzewczych,

c) wnoszenia alkoholu,

d) palenia tytoniu, palenia e-papierosów i używania innych środków odurzających,

e) wnoszenia jedzenia,

f) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,

11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

12. W czasie i po pobycie w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

13. Za przedmioty pozostawione bez uwagi właściciela podczas korzystania z sauny OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

KORZYSTANIE Z SAUNY

1. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min. lub 3 x 10 min. Podczas całego cyklu należy stopniowo ochładzać ciało wodą.

2. Maksymalna temperatura w saunie może wynosić 90˚C.

3. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 5 osób.

4. W kabinie sauny zaleca się używanie ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

 

Uwaga! Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sauny są przyjmowane u Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach