Regulamin Kąpieliska

REGULAMIN KĄPIELISKA W TŁOKOWIE NAD JEZIOREM RING:

1. Kąpielisko prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, ul.Konopnickiej 13 E

2. Kąpielisko jest strzeżone,gdy wywieszona jest biała flaga.

3. Kolory flag oznaczają:

a) biała-kąpiel dozwolona

b) czerwona-zakaz kąpieli

4. OSiR w Jezioranach nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się.

5. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i kąpać się wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich.

6. Akwen wód przybrzeżnych podzielono na:

a) akwen dla osób nieumiejących pływać o głębokości 1.2m oznaczony pływakami żółtymi,

b) akwen dla umiejących pływać oznaczony kolorem czerwonym o głębokości do 4m.

7. Osobom zgrzanym lub po intensywnym wysiłku zaleca się aby gwałtownie nie zanurzały się w wodzie.

8. Zaleca się korzystanie z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzine po obfitym posiłku.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.

10. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem WOPR i RATOWNIK.

11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska są zobowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

12. Na terenie Kąpieliska zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu.

13. Zabrania się kąpieli osobom będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

14. Za przedmioty pozostawione na terenie Kąpieliska OSiR w Jezioranach nie ponosi odpowiedzialności.

15. Leżakowanie jest dozwolone na terenie całego kąpieliska za wyjątkiem pomostu.

16. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

a) przekraczać granicy oznakowanej pływakami żółtymi jeżeli nie umieją pływać,

b) wchodzić do wody w czasie gdy jest wywieszona czerwona flaga lub inne znaki zakazu kąpieli,

c) niszczyć urządzeń, znaków, tablic i pomostów w tym wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na plażę piaszczystą i trawiastą.

d) popychać i wrzucać inne osoby do wody,

e) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży.

f) rozpalać ognisk.

17. Osoby naruszajcie porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

18. Osoby korzystając ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska ponoszą pełna odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.

 

Dyrektor
OSiR w Jezioranach