Cennik

 

Informujemy o możliwości bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych przez weteranów i weteranów poszkodowanych.

* " Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego".